Хирургия

В случай, че всички методи за лечение на зъби, са привършени, остава последният етап – вадене на зъба. Оралната хирургия в наши дни е много развита и не се свързва с дълги и болезнени процедури, които притесняват хората.  Под хирургични интервенции се подразбират: екстракцията (изваждане) на зъби, ретинирани или полуретинирани мъдреци, отстраняване на кисти в челюстите, апикална остеотомия, поставяне на зъбни импланти и др.

Вадене на зъб

След обстоен преглед се пристъпва към поставянето на локална анестезия. При настъпване на обезболяване се преминава към екстракция на съответния зъб с помощта на специални клещи и лостове. След изваждането на зъба се преминава към почистване на мястото, където е лежал зъбът в костта, с цел отстраняване на налична възпалителна тъкан. В някои случаи се налага поставянето на хирургичен шев.
При екстракцията на ретинирани или полуретинирани мъдреци често се налага отстраняване на част от костта, покриваща зъба.

Първата стъпка е важна